Byggregler för kolonistuga

S:t Månslyckans koloniområde är ett av de koloniområden i Lund som inte behöver ansöka om bygglov, när en kolonistuga ska byggas, byggas till eller byggas om.

I dokumentet Regler för bebyggelse på koloniområdet Sankt Månslyckan kan du läsa vilka regler som måste följas.

Observera att det krävs ett startbesked från byggnadsnämnden innan byggnationen får påbörjas. Ta kontakt med stadsbyggnadskontoret för att lämna in en anmälan om uppförande av bygglovsbefriad byggnad, https://www.lund.se/bygga-bo–miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/kolonistuga/

Storlek

En tiondel av lotten får bebyggas, dock högst 30 m² inklusive skärmtak. Utöver detta får hobbyväxthus uppföras.

Placering

Stugan bör placeras 2 meter från tomtgräns.

Höjd

Stugans höjd får vara högst 2,7 meter.

Utformning och material

Träpanel ska användas som fasadmaterial.
Taket bör vara sadeltak belagt med papp eller tegel.
Särskild omsorg bör ägnas detaljer som verandor och staket.
Traditionella färger bör användas.

Brandkrav

Anordnande av eldstad prövas genom bygglov/bygganmälan.

Rivning

Det är viktigt att sortera ifrån miljöskadliga material. Eternit lämnas till avfallsanläggning. För sorteringsanvisningar och lämningsställen kan vi rekommendera Sysavs sorteringsguide.