Säljrutiner och överlåtelse

Kolonistugan är din privata egendom, men du har ett arrendeavtal med Lunds kommun för marken du får odla på och njuta av.

När du ska sälja måste du bara veta att din köpare är folkbokförd i Lunds kommun. På kommunens sida om koloniträdgård kan du läsa vad du som säljare ska göra och vilka uppgifter du ska skicka in till kommunen.

Kommunen upprättar ett avtal som är giltigt till och med 2019-12-31 (Detta gäller alla avtal tills ett nytt arrendeavtal har slutits). Kommunen meddelar områdets koloniförening om ägarbytet.

Den som köper din koloni betalar dig för stugan och andra byggnader, för inventarier, redskap och växter på din lott. Köpesumman är helt och hållet en sak mellan dig och köparen. Kommunen och koloniföreningen har ingen insyn eller något ansvar i den frågan.