Stadgar och ordningsregler

Vad är stadgar?

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet.

Föreningsstadgar för Koloniföreningen S:t Månslyckan

Lunds kommuns ordningsregler

En återkommande fråga bland presumtiva eller nyblivna koloniägare är vilka regler som finns och vilka skyldigheter de har. Kommunen har generella regler som gäller för alla koloniområden.

Ordningsregler för koloniträdgård

Våra trivselregler

Koloniföreningen har egna trivselregler som kompletterar kommunens ordningsregler. Bland det viktigaste att känna till är att du som kolonist är skyldig att bidra till skötseln av områdets allmänna ytor. Vår förening anordnar 2–3 arbetsdagar/städtillfällen varje år där alla hjälps åt att hålla området snyggt. Du har också skyldighet att hålla efter de gångar som gränsar till din lott. Gången ska vara fri från ogräs och uthängande grenar.

Trivselregler för Koloniföreningen S:t Månslyckan