Om föreningen och koloniområdet

Koloniföreningen S:t Månslyckan består av 95 lotter (85 på cirka 120 kvadratmeter, samt 10 som har lite mer än den dubbla arealen). Koloniområdet har funnits sedan 1907 och är beläget några hundra meter från Lunds stadskärna, mellan Lunds Centralstation och Sparbanken Skåne Arena, med närhet till Stadsparken.

Ett föreningshus (Paviljongen), två förrådsbyggnader samt två toaletter finns inom koloniområdet. Den gamla cigarrkiosken från 1907 är också en del av området och utgör nu en ekobas för koloniverksamhet. Tanken är att denna kolonilott skall vara en inspirationskälla.

Vegetationen i området är mycket varierad och utgör en artrik miljö för såväl odlade växter som djur. Många äldre former av odlade växter finns bevarade i de äldre kolonilotterna och det är kulturhistoriskt viktigt att dessa kan bevaras.


Översiktsbild