Styrelsen

Ordförande

Jenny Hallström

Styrelseledamöter

Maud Andersson (suppleant)
Britta Anfast (sekreterare)
Arvid Gunnarsson (materialförvaltare)
Annika Kharraziha (materialförvaltare)
Lasse Nilsson
Angelica Svensson (kassör)

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du maila till styrelsen@sanktmanslyckan.se