Styrelsen

Ordförande

Lasse Nilsson

Styrelseledamöter

Karl Mårtensson (vice ordförande)
Jenny Hallström
(kassör)
Britta Anfast (sekreterare)
Arvid Gunnarsson (materialförvaltare)
Maud Andersson
Anna Jakobsson (suppleant)
Leif Svensson (suppleant)

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du maila till styrelsen@sanktmanslyckan.se