Styrelsen

Ordförande

Jenny Hallström

Styrelseledamöter

Maud Andersson (suppleant)
Britta Anfast
Arvid Gunnarsson (materialförvaltare)
Claes Lawett (kassör)
Karl Mårtensson
Lasse Nilsson

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du maila till styrelsen@sanktmanslyckan.se