Söndagen den 22 maj hölls årsmöte för Koloniföreningen S:t Månslyckan och en ny styrelse valdes.
Här är den nya styrelsen:

Ordförande:
Maud Andersson

Styrelseledamöter:
Lars Bask
Eva-Lotta Bäckman (suppleant)
Anna Grönberg
Jenny Hallström (sekreterare)
Angelica Svensson (kassör)

Årsmötesprotokollet och Årsberättelsen för 2015 finns på den här sidan.