Söndagen den 11 juni hölls årsmöte för Koloniföreningen S:t Månslyckan och en ny styrelse valdes.
Här är den nya styrelsen:

Ordförande:
Jenny Hallström

Styrelseledamöter:
Maud Andersson (suppleant)
Britta Anfast (sekreterare)
Anna Grönberg
Annika Kharraziha (materialförvaltare)
Lasse Nilsson
Jörgen Schultz (materialförvaltare)
Angelica Svensson (kassör)

Årsmötesprotokollet och Årsberättelsen för 2016 finns på den här sidan.